Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron G5920
Celeron (Comet Lake)
2 / 2 3.5 GHz Intel Socket 1200 2MB (shared) 58 W 30 tháng 4 2020
Intel Celeron G5900
Celeron (Comet Lake)
2 / 2 3.4 GHz Intel Socket 1200 2MB (shared) 58 W 30 tháng 4 2020
Intel Celeron G4920
Celeron (Coffee Lake)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 51 W 3 tháng 4 2018
Intel Celeron G4900
Celeron (Coffee Lake)
2 / 2 3.1 GHz Intel Socket 1151 6MB (shared) 51 W 3 tháng 4 2018
Intel Celeron G3930
Celeron (Kaby Lake)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1151 2MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Celeron G3930T
Celeron (Kaby Lake)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1151 2MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Celeron G3950
Celeron (Kaby Lake)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 1151 2MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Celeron G3900
Celeron (Skylake)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 tháng 9 2015
Intel Celeron G3920
Celeron (Skylake)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 tháng 9 2015
Intel Celeron 3205U
Celeron (Broadwell-U)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015
Intel Celeron 3755U
Celeron (Broadwell-U)
2 / 2 1700 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015
Intel Celeron N2808
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 1580 MHz
(up to 2.25 GHz)
Intel BGA 1170 4 W 22 tháng 5 2014
Intel Celeron N2840
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 2.16 GHz
(up to 2.58 GHz)
Intel BGA 1170 7 W 22 tháng 5 2014
Intel Celeron N2940
Celeron (Bay Trail-M)
4 / 4 1830 MHz
(up to 2.25 GHz)
Intel BGA 1170 7 W 22 tháng 5 2014
Intel Celeron G1840
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Celeron G1840T
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Celeron G1850
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Celeron N2807
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 1580 MHz
(up to 2.16 GHz)
Intel BGA 1170 4 W 23 tháng 2 2014
Intel Celeron N2830
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 2.16 GHz
(up to 2.41 GHz)
Intel BGA 1170 7 W 23 tháng 2 2014
Intel Celeron N2930
Celeron (Bay Trail-M)
4 / 4 1830 MHz
(up to 2.16 GHz)
Intel BGA 1170 7 W 23 tháng 2 2014
Intel Celeron G1820
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron G1820T
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron G1820TE
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron G1830
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron N2920
Celeron (Bay Trail-M)
4 / 4 1860 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel BGA 1170 7 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron N2820
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 2.17 GHz
(up to 2.39 GHz)
Intel BGA 1170 7 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron N2806
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 1580 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel BGA 1170 4 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron 2961Y
Celeron (Haswell)
2 / 2 1100 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 12 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron N2910
Celeron (Bay Trail-M)
4 / 4 1600 MHz Intel BGA 1170 7 W 11 tháng 9 2013
Intel Celeron N2810
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 2000 MHz Intel BGA 1170 7 W 11 tháng 9 2013
Intel Celeron N2805
Celeron (Bay Trail-M)
2 / 2 1463 MHz Intel BGA 1170 4 W 11 tháng 9 2013
Intel Celeron G1620T
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron G1630
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 55 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2950M
Celeron (Haswell)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket G3 2MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2950M
Celeron (Haswell)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2955U
Celeron (Haswell)
2 / 2 1400 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2955U
Celeron (Haswell)
2 / 2 1400 MHz Intel Socket G3 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2980U
Celeron (Haswell)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket G3 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 1007U
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1047UE
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1400 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1000M
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1020E
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1020E
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1037U
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 947UE
Celeron (Ivy Bridge)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 1023 1MB 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1020M
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.1 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron G1610T
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 3 tháng 12 2012
Intel Celeron G1620
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 55 W 3 tháng 12 2012
Intel Celeron G1610
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 55 W 3 tháng 12 2012
Intel Celeron 887
Celeron (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 9 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.