Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Wolfdale

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron E3500
Celeron (Wolfdale)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 775 65 W 29 tháng 8 2010
Intel Celeron E3400
Celeron (Wolfdale)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 775 65 W 17 tháng 1 2010
Intel Celeron E3200
Celeron (Wolfdale)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 8 2009
Intel Celeron E3300
Celeron (Wolfdale)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 8 2009

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.