Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Allendale

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron E1600
Celeron (Allendale)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 775 65 W 31 tháng 5 2009
Intel Celeron E1500
Celeron (Allendale)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 775 65 W 30 tháng 11 2008
Intel Celeron E1400
Celeron (Allendale)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket 775 65 W 20 tháng 4 2008
Intel Celeron E1200
Celeron (Allendale)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket 775 65 W 20 tháng 1 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.