Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Kaby Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron G3930
Celeron (Kaby Lake)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1151 2MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Celeron G3930T
Celeron (Kaby Lake)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1151 2MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Celeron G3950
Celeron (Kaby Lake)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 1151 2MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.