Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Northwood

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron 2.80
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.8 GHz Intel Socket 478 73 W 3 tháng 11 2003
Intel Celeron 2.70
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.7 GHz Intel Socket 478 73 W 24 tháng 9 2003
Intel Celeron 2.60
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.6 GHz Intel Socket 478 73 W 25 tháng 6 2003
Intel Celeron 2.30
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.3 GHz Intel Socket 478 73 W 31 tháng 3 2003
Intel Celeron 2.40
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.4 GHz Intel Socket 478 73 W 31 tháng 3 2003
Intel Celeron 2.10
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.1 GHz Intel Socket 478 73 W 20 tháng 11 2002
Intel Celeron 2.20
Celeron (Northwood)
1 / 1 2.2 GHz Intel Socket 478 73 W 20 tháng 11 2002
Intel Celeron 2.0
Celeron (Northwood)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 73 W 18 tháng 9 2002
Intel Celeron 2.0
Celeron (Northwood)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 478 73 W 18 tháng 9 2002

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.