Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Ivy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron G1620T
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron G1630
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 55 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 1000M
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1007U
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1020E
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1020E
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1020M
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.1 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1037U
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 1047UE
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 1400 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron 947UE
Celeron (Ivy Bridge)
1 / 1 1400 MHz Intel BGA 1023 1MB 17 W 20 tháng 1 2013
Intel Celeron G1610
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 55 W 3 tháng 12 2012
Intel Celeron G1610T
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 35 W 3 tháng 12 2012
Intel Celeron G1620
Celeron (Ivy Bridge)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1155 2MB (shared) 55 W 3 tháng 12 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.