Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Conroe-L

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron 450
Celeron (Conroe-L)
1 / 1 2.2 GHz Intel Socket 775 35 W 31 tháng 8 2008
Intel Celeron 220
Celeron (Conroe-L)
1 / 1 1200 MHz Intel Socket 479 19 W 21 tháng 10 2007
Intel Celeron 420
Celeron (Conroe-L)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 775 35 W 3 tháng 6 2007
Intel Celeron 430
Celeron (Conroe-L)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 775 35 W 3 tháng 6 2007
Intel Celeron 440
Celeron (Conroe-L)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 775 35 W 3 tháng 6 2007

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.