Danh sách bộ vi xử lý Intel Celeron Haswell

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Celeron G1840
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Celeron G1840T
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Celeron G1850
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Celeron G1820
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron G1820T
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron G1820TE
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron G1830
Celeron (Haswell)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron 2961Y
Celeron (Haswell)
2 / 2 1100 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 12 W 1 tháng 12 2013
Intel Celeron 2950M
Celeron (Haswell)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket G3 2MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2950M
Celeron (Haswell)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2955U
Celeron (Haswell)
2 / 2 1400 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2955U
Celeron (Haswell)
2 / 2 1400 MHz Intel Socket G3 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Celeron 2980U
Celeron (Haswell)
2 / 2 1600 MHz Intel Socket G3 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.