Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium M

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium M 780
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2.26 GHz Intel Socket 479 27 W 25 tháng 7 2005
Intel Pentium M 740
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1730 MHz Intel Socket 479 27 W 19 tháng 1 2005
Intel Pentium M 750
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1860 MHz Intel Socket 479 27 W 19 tháng 1 2005
Intel Pentium M 760
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 479 27 W 19 tháng 1 2005
Intel Pentium M 770
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2.13 GHz Intel Socket 479 27 W 19 tháng 1 2005
Intel Pentium M 730
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 479 27 W 19 tháng 1 2005
Intel Pentium M 765
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2.1 GHz Intel Socket 479 21 W 20 tháng 10 2004
Intel Pentium M 715
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 479 21 W 23 tháng 6 2004
Intel Pentium M 725
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 479 21 W 23 tháng 6 2004
Intel Pentium M 735
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 479 21 W 10 tháng 5 2004
Intel Pentium M 755
Pentium M (Dothan)
1 / 1 2000 MHz Intel Socket 479 21 W 10 tháng 5 2004
Intel Pentium M 745
Pentium M (Dothan)
1 / 1 1800 MHz Intel Socket 479 21 W 10 tháng 5 2004
Intel Pentium M 1.70
Pentium M (Banias)
1 / 1 1700 MHz Intel Socket 478 24 W 2 tháng 6 2003
Intel Pentium M 1.30
Pentium M (Banias)
1 / 1 1300 MHz Intel Socket 478 24 W 12 tháng 3 2003
Intel Pentium M 1.40
Pentium M (Banias)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 478 24 W 12 tháng 3 2003
Intel Pentium M 1.50
Pentium M (Banias)
1 / 1 1500 MHz Intel Socket 478 24 W 12 tháng 3 2003
Intel Pentium M 1.60
Pentium M (Banias)
1 / 1 1600 MHz Intel Socket 478 24 W 12 tháng 3 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.