Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium G4560T
Pentium (Kaby Lake)
2 / 4 2.9 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Pentium G4600
Pentium (Kaby Lake)
2 / 4 3.6 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Pentium G4600T
Pentium (Kaby Lake)
2 / 4 3 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 35 W 3 tháng 1 2017
Intel Pentium G4620
Pentium (Kaby Lake)
2 / 4 3.7 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Pentium G4560
Pentium (Kaby Lake)
2 / 4 3.5 GHz Intel Socket 1151 3MB (shared) 51 W 3 tháng 1 2017
Intel Pentium G4400
Pentium (Skylake)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 tháng 9 2015
Intel Pentium G4500
Pentium (Skylake)
2 / 2 3.5 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 tháng 9 2015
Intel Pentium G4520
Pentium (Skylake)
2 / 2 3.6 GHz Intel Socket 1151 4MB (shared) 51 W 1 tháng 9 2015
Intel Pentium 3805U
Pentium (Broadwell-U)
2 / 2 1900 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 15 W 1 tháng 3 2015
Intel Pentium G3250
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3250T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3460
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.5 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3450T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3258
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 2 tháng 6 2014
Intel Pentium G3450
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Pentium G3440
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Pentium 3560Y
Pentium (Haswell)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 12 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium 3556U
Pentium (Haswell)
2 / 2 1700 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3220
Pentium (Haswell)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3220T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3420
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3420T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3430
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium 3550M
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket G3 2MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium 987
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 2 2013
Intel Pentium G2020
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 21 tháng 1 2013
Intel Pentium G2130
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 21 tháng 1 2013
Intel Pentium G2020T
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 21 tháng 1 2013
Intel Pentium G2010
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 21 tháng 1 2013
Intel Pentium 2030M
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2013
Intel Pentium G2100T
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 9 2012
Intel Pentium G2120
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 3.1 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 55 W 3 tháng 9 2012
Intel Pentium G645T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 2 tháng 9 2012
Intel Pentium G645
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 2 tháng 9 2012
Intel Pentium B980
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium 997
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1600 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium 2129Y
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 1100 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 10 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium 2020M
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium 2117U
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium 2117U
Pentium (Ivy Bridge)
2 / 2 1800 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 17 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium G640T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium G870
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 3.1 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium G860T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium G640
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium B915C
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 5 2012
Intel Pentium 977
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1400 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 1 2012
Intel Pentium B970
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2012
Intel Pentium 350
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 4 1200 MHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 15 W 21 tháng 11 2011
Intel Pentium B960
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 2 tháng 10 2011
Intel Pentium 967
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1300 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 2 tháng 10 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.