Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium Sandy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium 987
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 2 2013
Intel Pentium G645
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 2 tháng 9 2012
Intel Pentium G645T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.5 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 2 tháng 9 2012
Intel Pentium 997
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1600 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium B980
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2012
Intel Pentium G640
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium G640T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.4 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium G860T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium G870
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 3.1 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 3 tháng 6 2012
Intel Pentium B915C
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1500 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 5 2012
Intel Pentium 977
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1400 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 1 tháng 1 2012
Intel Pentium B970
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 1 tháng 1 2012
Intel Pentium 350
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 4 1200 MHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 15 W 21 tháng 11 2011
Intel Pentium B960
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 2 tháng 10 2011
Intel Pentium 967
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1300 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 2 tháng 10 2011
Intel Pentium G630
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 4 tháng 9 2011
Intel Pentium G630T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 4 tháng 9 2011
Intel Pentium G632
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 4 tháng 9 2011
Intel Pentium G860
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 4 tháng 9 2011
Intel Pentium 957
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 1023 2MB (shared) 17 W 19 tháng 6 2011
Intel Pentium B940
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2000 MHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 19 tháng 6 2011
Intel Pentium B950
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.1 GHz Intel Socket G2 (988B) 2MB (shared) 35 W 19 tháng 6 2011
Intel Pentium G840
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 22 tháng 5 2011
Intel Pentium G850
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 22 tháng 5 2011
Intel Pentium G622
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 22 tháng 5 2011
Intel Pentium G620T
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.2 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 35 W 22 tháng 5 2011
Intel Pentium G620
Pentium (Sandy Bridge)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1155 3MB (shared) 65 W 22 tháng 5 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.