Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium Haswell

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium G3250
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3250T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.8 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3450T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.9 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3460
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.5 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 21 tháng 7 2014
Intel Pentium G3258
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 2 tháng 6 2014
Intel Pentium G3440
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Pentium G3450
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 5 2014
Intel Pentium G3220
Pentium (Haswell)
2 / 2 3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3220T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.6 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3420
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.2 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3420T
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.7 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium G3430
Pentium (Haswell)
2 / 2 3.3 GHz Intel Socket 1150 3MB (shared) 54 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium 3550M
Pentium (Haswell)
2 / 2 2.3 GHz Intel Socket G3 2MB (shared) 37 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium 3556U
Pentium (Haswell)
2 / 2 1700 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Pentium 3560Y
Pentium (Haswell)
2 / 2 1200 MHz Intel BGA 1168 2MB (shared) 12 W 1 tháng 9 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.