Danh sách bộ vi xử lý Intel Pentium III

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Pentium III 1400S
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 370 32 W 8 tháng 1 2002
Intel Pentium III 1333
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1333 MHz Intel Socket 370 30 W 1 tháng 12 2001
Intel Pentium III 1400
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1400 MHz Intel Socket 370 31 W 1 tháng 12 2001
Intel Pentium III 1000
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1000 MHz Intel Socket 370 30 W 1 tháng 7 2001
Intel Pentium III 1133
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1133 MHz Intel Socket 370 29 W 1 tháng 7 2001
Intel Pentium III 1200
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1200 MHz Intel Socket 370 30 W 1 tháng 7 2001
Intel Pentium III 1266S
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1266 MHz Intel Socket 370 30 W 1 tháng 7 2001
Intel Pentium III 800
Pentium III (Coppermine T)
1 / 1 800 MHz Intel Socket 370 38 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 866
Pentium III (Coppermine T)
1 / 1 866 MHz Intel Socket 370 38 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 933
Pentium III (Coppermine T)
1 / 1 933 MHz Intel Socket 370 27 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 1000
Pentium III (Coppermine T)
1 / 1 1000 MHz Intel Socket 370 29 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 1000S
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1000 MHz Intel Socket 370 30 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 1133
Pentium III (Coppermine T)
1 / 1 1133 MHz Intel Socket 370 29 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 1133S
Pentium III (Tualatin)
1 / 1 1133 MHz Intel Socket 370 29 W 1 tháng 6 2001
Intel Pentium III 1133
Pentium III (Coppermine)
1 / 1 1133 MHz Intel Socket 370 29 W 31 tháng 7 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.