Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon Silver

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon Silver 4309Y
Xeon Silver (Ice Lake-SP)
8 / 16 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 4189 12MB (shared) 105 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Silver 4310
Xeon Silver (Ice Lake-SP)
12 / 24 2.1 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 4189 18MB (shared) 120 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Silver 4310T
Xeon Silver (Ice Lake-SP)
10 / 20 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 15MB (shared) 105 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Silver 4314
Xeon Silver (Ice Lake-SP)
16 / 32 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 24MB (shared) 135 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Silver 4316
Xeon Silver (Ice Lake-SP)
20 / 40 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 4189 30MB (shared) 150 W 6 tháng 4 2021
Intel Xeon Silver 4116
Xeon Silver (Skylake-SP)
12 / 24 2.1 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 3647 16.5MB (shared) 85 W 11 tháng 7 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.