Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon E5

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon E5-1650 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.5 GHz Intel Socket 2011 12MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-1620 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
4 / 8 3.7 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2697 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
12 / 24 2.7 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011 30MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2695 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
12 / 24 2.4 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 2011 30MB (shared) 115 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2692 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
12 / 24 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 2011 30MB (shared) 100 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2690 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 3 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2687W v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2680 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 115 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2670 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 2.5 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 115 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2667 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 3.3 GHz Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2660 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 2011 25MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2650L v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
10 / 20 1700 MHz Intel Socket 2011 25MB (shared) 70 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2650 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2643 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 3.5 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2640 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
8 / 16 2000 MHz Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2630L v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 2.4 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 60 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-1660 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.7 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2403 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
4 / 4 1800 MHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2407 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
4 / 4 2.4 GHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2420 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
6 / 12 2.2 GHz Intel Socket 1356 15MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2430 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
6 / 12 2.5 GHz Intel Socket 1356 15MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2440 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
8 / 16 1900 MHz Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2470 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
10 / 20 2.4 GHz Intel Socket 1356 25MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2603 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
4 / 4 1800 MHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2609 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
4 / 4 2.5 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2620 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 2.1 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2630 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
6 / 12 2.6 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 80 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2637 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EP)
4 / 8 3.5 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2450 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-EN)
8 / 16 2.5 GHz Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-2448L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 1800 MHz
(up to 2.1 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 70 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2450
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 2.1 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2450L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 1800 MHz
(up to 2.3 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 70 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2470
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
8 / 16 2.3 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 1356 20MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4603
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
4 / 8 2000 MHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4607
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.2 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4610
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4617
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4620
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 2.6 GHz)
Intel Socket 2011 16MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4640
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4650
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4650L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 115 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2430L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 2000 MHz
(up to 2.5 GHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 60 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-1410
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-1428L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 1800 MHz Intel Socket 1356 15MB (shared) 60 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2403
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 1800 MHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2407
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 2.2 GHz Intel Socket 1356 10MB (shared) 80 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2418L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
4 / 8 2000 MHz
(up to 2.1 GHz)
Intel Socket 1356 10MB (shared) 50 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2440
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2430
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 2.2 GHz
(up to 2.7 GHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2428L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EN)
6 / 12 1800 MHz
(up to 2000 MHz)
Intel Socket 1356 15MB (shared) 60 W 14 tháng 5 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.