Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon E5 Ivy Bridge-E

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon E5-1620 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
4 / 8 3.7 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-1650 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.5 GHz Intel Socket 2011 12MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Xeon E5-1660 v2
Xeon E5 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.7 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.