Danh sách bộ vi xử lý Intel Xeon E5 Sandy Bridge-EP

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Xeon E5-4650L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 115 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4650
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4640
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4620
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 2.6 GHz)
Intel Socket 2011 16MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4617
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4610
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4607
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.2 GHz Intel Socket 2011 15MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-4603
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
4 / 8 2000 MHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 95 W 14 tháng 5 2012
Intel Xeon E5-2665
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 115 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2690
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.9 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 135 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2687W
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 150 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2680
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.7 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 130 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2670
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.6 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 115 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2667
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.9 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2603
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
4 / 4 1800 MHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 80 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2660
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.2 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2658
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2.1 GHz
(up to 2.4 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2650L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 1800 MHz
(up to 2.3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 70 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2650
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 2000 MHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 95 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2648L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
8 / 16 1800 MHz
(up to 2.3 GHz)
Intel Socket 2011 20MB (shared) 70 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2643
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
4 / 8 3.3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2640
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.5 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 95 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2637
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
2 / 4 3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011 5MB (shared) 80 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2630L
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2000 MHz
(up to 2.5 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 60 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2630
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2.3 GHz
(up to 2.8 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 95 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2620
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
6 / 12 2000 MHz
(up to 2.5 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 95 W 6 tháng 3 2012
Intel Xeon E5-2609
Xeon E5 (Sandy Bridge-EP)
4 / 4 2.4 GHz Intel Socket 2011 10MB (shared) 80 W 6 tháng 3 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.