Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7

Lọc theo tên mã

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-12700KF
Core i7 (Alder Lake-S)
12 / 20 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1700 25MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i7-12700K
Core i7 (Alder Lake-S)
12 / 20 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1700 25MB (shared) 125 W 4 tháng 11 2021
Intel Core i7-1195G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.9 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 31 tháng 5 2021
Intel Core i7-11850H
Core i7 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i7-11800H
Core i7 (Tiger Lake-H)
8 / 16 2.3 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1499 24MB (shared) 35 W 11 tháng 5 2021
Intel Core i7-11700T
Core i7 (Rocket Lake)
8 / 16 1400 MHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 35 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i7-11700KF
Core i7 (Rocket Lake)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i7-11700K
Core i7 (Rocket Lake)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i7-11700F
Core i7 (Rocket Lake)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i7-11700
Core i7 (Rocket Lake)
8 / 16 2.5 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 16 tháng 3 2021
Intel Core i7-10870H
Core i7 (Comet Lake-H)
8 / 16 2.2 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 17 tháng 9 2020
Intel Core i7-1185G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i7-1165G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i7-1160G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 1200 MHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1598 12MB (shared) 15 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i7-10700F
Core i7 (Comet Lake)
8 / 16 2.9 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i7-10700
Core i7 (Comet Lake)
8 / 16 2.9 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 65 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i7-10700K
Core i7 (Comet Lake)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i7-10700KF
Core i7 (Comet Lake)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel Socket 1200 16MB (shared) 125 W 30 tháng 4 2020
Intel Core i7-10875H
Core i7 (Comet Lake-H)
8 / 16 2.1 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10885H
Core i7 (Comet Lake-H)
8 / 16 2.4 GHz
(up to 5.3 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10850H
Core i7 (Comet Lake-H)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 5.1 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10810U
Core i7 (Comet Lake-U)
6 / 12 1100 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 25 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10750H
Core i7 (Comet Lake-H)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10610U
Core i7 (Comet Lake-U)
4 / 8 1800 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 25 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10510U
Core i7 (Comet Lake-U)
4 / 8 1800 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 25 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i7-10510Y
Core i7 (Comet Lake-Y)
4 / 8 1200 MHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 9 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i7-10710U
Core i7 (Comet Lake-U)
6 / 12 1100 MHz
(up to 4.7 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 25 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i7-1060G7
Core i7 (Ice Lake-Y)
4 / 8 1000 MHz
(up to 3.8 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 12 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i7-1065G7
Core i7 (Ice Lake-U)
4 / 8 1300 MHz
(up to 3.9 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 25 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i7-1068G7
Core i7 (Ice Lake-U)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 28 W 1 tháng 8 2019
Intel Core i7-9850HE
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1440 9MB (shared) 45 W 1 tháng 6 2019
Intel Core i7-9850HL
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 1900 MHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 9MB (shared) 25 W 1 tháng 6 2019
Intel Core i7-9850H
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9700
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9700F
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9750H
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9750HF
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9700KF
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 95 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i7-9800X
Core i7 (Skylake-X)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 16.5MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i7-9700K
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 95 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i7-8565U
Core i7 (Whiskey Lake-U)
4 / 8 1800 MHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 28 W 1 tháng 10 2018
Intel Core i7-8670T
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 2.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i7-8559U
Core i7 (Kaby Lake-R)
4 / 8 2.7 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1356 8MB (shared) 28 W 5 tháng 4 2018
Intel Core i7-8850H
Core i7 (Coffee Lake-H)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 4.3 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i7-8750H
Core i7 (Coffee Lake-H)
6 / 12 2.2 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i7-8700T
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i7-8706G
Core i7 (Kaby Lake G)
4 / 8 3.1 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 2270 8MB (shared) 65 W 1 tháng 2 2018
Intel Core i7-8705G
Core i7 (Kaby Lake G)
4 / 8 3.1 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 2270 8MB (shared) 65 W 1 tháng 2 2018
Intel Core i7-8709G
Core i7 (Kaby Lake G)
4 / 8 3.1 GHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 2270 8MB (shared) 65 W 1 tháng 2 2018
Intel Core i7-8809G
Core i7 (Kaby Lake G)
4 / 8 3.1 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel BGA 2270 8MB (shared) 65 W 1 tháng 2 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.