Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Haswell-ULT

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-4600U
Core i7 (Haswell-ULT)
2 / 4 2.1 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1168 4MB (shared) 15 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i7-4500U
Core i7 (Haswell-ULT)
2 / 4 1800 MHz
(up to 3 GHz)
Intel BGA 1168 4MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i7-4550U
Core i7 (Haswell-ULT)
2 / 4 1500 MHz
(up to 3 GHz)
Intel BGA 1168 4MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i7-4558U
Core i7 (Haswell-ULT)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1168 4MB (shared) 28 W 4 tháng 6 2013
Intel Core i7-4650U
Core i7 (Haswell-ULT)
2 / 4 1700 MHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1168 4MB (shared) 15 W 4 tháng 6 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.