Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Broadwell-E

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-6800K
Core i7 (Broadwell-E)
6 / 12 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011-3 15MB (shared) 140 W 31 tháng 5 2016
Intel Core i7-6850K
Core i7 (Broadwell-E)
6 / 12 3.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011-3 15MB (shared) 140 W 31 tháng 5 2016
Intel Core i7-6900K
Core i7 (Broadwell-E)
8 / 16 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 2011-3 20MB (shared) 140 W 31 tháng 5 2016
Intel Core i7-6950X
Core i7 (Broadwell-E)
10 / 20 3 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket 2011-3 25MB (shared) 140 W 31 tháng 5 2016

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.