Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Bloomfield

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-930
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.066 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 28 tháng 2 2010
Intel Core i7-960
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 20 tháng 10 2009
Intel Core i7-950
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 3.066 GHz
(up to 3.333 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 2 tháng 6 2009
Intel Core i7-975
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 2 tháng 6 2009
Intel Core i7-920
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 2.666 GHz
(up to 2.933 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 17 tháng 11 2008
Intel Core i7-940
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 2.933 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 17 tháng 11 2008
Intel Core i7-965
Core i7 (Bloomfield)
4 / 8 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1366 8MB (shared) 130 W 17 tháng 11 2008

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.