Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Arrandale

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-640M
Core i7 (Arrandale)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.467 GHz)
Intel Socket G1 4MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2010
Intel Core i7-640M
Core i7 (Arrandale)
2 / 4 2.8 GHz
(up to 3.467 GHz)
Intel BGA 1288 4MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2010
Intel Core i7-620M
Core i7 (Arrandale)
2 / 4 2.677 GHz
(up to 3.333 GHz)
Intel BGA 1288 4MB (shared) 35 W 7 tháng 1 2010
Intel Core i7-620M
Core i7 (Arrandale)
2 / 4 2.677 GHz
(up to 3.333 GHz)
Intel Socket G1 4MB (shared) 35 W 7 tháng 1 2010

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.