Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Comet Lake-U

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-10610U
Core i7 (Comet Lake-U)
4 / 8 1800 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 25 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10810U
Core i7 (Comet Lake-U)
6 / 12 1100 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 25 W 2 tháng 4 2020
Intel Core i7-10510U
Core i7 (Comet Lake-U)
4 / 8 1800 MHz
(up to 4.9 GHz)
Intel BGA 1440 8MB (shared) 25 W 21 tháng 8 2019
Intel Core i7-10710U
Core i7 (Comet Lake-U)
6 / 12 1100 MHz
(up to 4.7 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 25 W 21 tháng 8 2019

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.