Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Ivy Bridge-E

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-4960X
Core i7 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.6 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 3 tháng 9 2013
Intel Core i7-4820K
Core i7 (Ivy Bridge-E)
4 / 8 3.7 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013
Intel Core i7-4930K
Core i7 (Ivy Bridge-E)
6 / 12 3.4 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 2011 12MB (shared) 130 W 1 tháng 9 2013

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.