Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Coffee Lake-HR

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-9850HE
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.7 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1440 9MB (shared) 45 W 1 tháng 6 2019
Intel Core i7-9850HL
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 1900 MHz
(up to 4.1 GHz)
Intel BGA 1440 9MB (shared) 25 W 1 tháng 6 2019
Intel Core i7-9750H
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9750HF
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9850H
Core i7 (Coffee Lake-HR)
6 / 12 2.6 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel BGA 1440 12MB (shared) 45 W 23 tháng 4 2019

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.