Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Gulftown

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-980
Core i7 (Gulftown)
6 / 12 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1366 12MB (shared) 130 W 26 tháng 6 2011
Intel Core i7-990X
Core i7 (Gulftown)
6 / 12 3.466 GHz
(up to 3.733 GHz)
Intel Socket 1366 12MB (shared) 130 W 24 tháng 2 2011
Intel Core i7-970
Core i7 (Gulftown)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 3.466 GHz)
Intel Socket 1366 12MB (shared) 130 W 19 tháng 7 2010
Intel Core i7-980X
Core i7 (Gulftown)
6 / 12 3.333 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1366 12MB (shared) 130 W 16 tháng 3 2010

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.