Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Ivy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-3540M
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 35 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i7-3540M
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 4MB (shared) 35 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i7-3687U
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.1 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 17 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i7-3689Y
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 1500 MHz
(up to 2.6 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 13 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i7-3537U
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2000 MHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 17 W 8 tháng 1 2013
Intel Core i7-3525M
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 35 W 1 tháng 11 2012
Intel Core i7-3632QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 35 W 19 tháng 10 2012
Intel Core i7-3632QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 35 W 19 tháng 10 2012
Intel Core i7-3940XM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 3 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 55 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i7-3840QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 45 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i7-3840QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel BGA 1224 8MB (shared) 45 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i7-3740QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i7-3740QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 3 tháng 9 2012
Intel Core i7-3635QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 1 tháng 9 2012
Intel Core i7-3630QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 1 tháng 9 2012
Intel Core i7-3555LE
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.5 GHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 25 W 3 tháng 6 2012
Intel Core i7-3517U
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 1900 MHz
(up to 3 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 17 W 3 tháng 6 2012
Intel Core i7-3667U
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2000 MHz
(up to 3.2 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 17 W 3 tháng 6 2012
Intel Core i7-3517UE
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 1700 MHz
(up to 2.8 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 17 W 3 tháng 6 2012
Intel Core i7-3520M
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 4MB (shared) 35 W 3 tháng 6 2012
Intel Core i7-3520M
Core i7 (Ivy Bridge)
2 / 4 2.9 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1023 4MB (shared) 35 W 3 tháng 6 2012
Intel Core i7-3720QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3770
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 3.4 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 77 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3920XM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.9 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 55 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3770K
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 77 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3770S
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 3.1 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 65 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3820QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3820QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel BGA 1224 8MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3770T
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3615QE
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1023 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3720QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.6 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3610QE
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3610QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3612QE
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel BGA 1023 6MB (shared) 35 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3612QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 35 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3612QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 35 W 29 tháng 4 2012
Intel Core i7-3615QM
Core i7 (Ivy Bridge)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 29 tháng 4 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.