Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Coffee Lake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-9700
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9700F
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 65 W 23 tháng 4 2019
Intel Core i7-9700KF
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 95 W 8 tháng 1 2019
Intel Core i7-9700K
Core i7 (Coffee Lake)
8 / 8 3.6 GHz
(up to 4.9 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 95 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i7-8670T
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 2.3 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2018
Intel Core i7-8700T
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 2.4 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 35 W 2 tháng 4 2018
Intel Core i7-8670
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 3.1 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 65 W 1 tháng 1 2018
Intel Core i7-8700
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 4.6 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 65 W 1 tháng 1 2018
Intel Core i7-8700K
Core i7 (Coffee Lake)
6 / 12 3.7 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel Socket 1151 12MB (shared) 95 W 5 tháng 10 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.