Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Tiger Lake-U

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-1195G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.9 GHz
(up to 5 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 31 tháng 5 2021
Intel Core i7-1160G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 1200 MHz
(up to 4.4 GHz)
Intel BGA 1598 12MB (shared) 15 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i7-1165G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 4.7 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020
Intel Core i7-1185G7
Core i7 (Tiger Lake-U)
4 / 8 3 GHz
(up to 4.8 GHz)
Intel BGA 1449 12MB (shared) 28 W 2 tháng 9 2020

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.