Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Sandy Bridge-E

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-3910K
Core i7 (Sandy Bridge-E)
6 / 12 3 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 2011 12MB (shared) 130 W 24 tháng 7 2013
Intel Core i7-3970X
Core i7 (Sandy Bridge-E)
6 / 12 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 150 W 1 tháng 11 2012
Intel Core i7-3820
Core i7 (Sandy Bridge-E)
4 / 8 3.6 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011 10MB (shared) 130 W 13 tháng 2 2012
Intel Core i7-3930K
Core i7 (Sandy Bridge-E)
6 / 12 3.2 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 2011 12MB (shared) 130 W 14 tháng 11 2011
Intel Core i7-3960X
Core i7 (Sandy Bridge-E)
6 / 12 3.3 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 2011 15MB (shared) 130 W 14 tháng 11 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.