Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Skylake

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-6700T
Core i7 (Skylake)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2015
Intel Core i7-6700TE
Core i7 (Skylake)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 35 W 1 tháng 9 2015
Intel Core i7-6700K
Core i7 (Skylake)
4 / 8 4 GHz
(up to 4.2 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 95 W 1 tháng 8 2015
Intel Core i7-6700
Core i7 (Skylake)
4 / 8 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 1151 8MB (shared) 65 W 1 tháng 7 2015

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.