Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Sandy Bridge

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-2700K
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 3.5 GHz
(up to 3.9 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 95 W 24 tháng 10 2011
Intel Core i7-2670QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 12 tháng 10 2011
Intel Core i7-2675QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.1 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 12 tháng 10 2011
Intel Core i7-2960XM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.7 GHz
(up to 3.7 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 55 W 4 tháng 9 2011
Intel Core i7-2860QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 45 W 4 tháng 9 2011
Intel Core i7-2860QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 3.6 GHz)
Intel BGA 1224 8MB (shared) 45 W 4 tháng 9 2011
Intel Core i7-2760QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 4 tháng 9 2011
Intel Core i7-2760QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.4 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 4 tháng 9 2011
Intel Core i7-2600K
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 95 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i7-2600S
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.8 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 65 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i7-2600
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 3.4 GHz
(up to 3.8 GHz)
Intel Socket 1155 8MB (shared) 95 W 9 tháng 1 2011
Intel Core i7-2715QE
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3 GHz)
Intel BGA 1023 6MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2720QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2720QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.2 GHz
(up to 3.3 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2710QE
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.1 GHz
(up to 3 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2635QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2000 MHz
(up to 2.9 GHz)
Intel BGA 1224 6MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2820QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2820QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.3 GHz
(up to 3.4 GHz)
Intel BGA 1224 8MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2630QM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2000 MHz
(up to 2.9 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 6MB (shared) 45 W 3 tháng 1 2011
Intel Core i7-2920XM
Core i7 (Sandy Bridge)
4 / 8 2.5 GHz
(up to 3.5 GHz)
Intel Socket G2 (988B) 8MB (shared) 55 W 3 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.