Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i7 Skylake-X

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
Intel Core i7-9800X
Core i7 (Skylake-X)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4.4 GHz)
Intel Socket 2066 16.5MB (shared) 165 W 19 tháng 10 2018
Intel Core i7-7800X
Core i7 (Skylake-X)
6 / 12 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
Intel Socket 2066 8.25MB (shared) 140 W 26 tháng 6 2017
Intel Core i7-7820X
Core i7 (Skylake-X)
8 / 16 3.6 GHz
(up to 4.5 GHz)
Intel Socket 2066 11MB (shared) 140 W 26 tháng 6 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.