Danh sách các card đồ hoạ Intel

Lọc theo thế hệ

So sánh

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel UHD Graphics 770
HD Graphics (Alder Lake)
Alder Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 11 2021
Intel UHD Graphics 750
HD Graphics (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics
HD Graphics (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics P750
HD Graphics-W (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT1 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics 730
HD Graphics (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel Arctic Sound 1T
Xe Graphics
Arctic Sound PCIe 4.0 x16 900 MHz 16 GB, HBM2e, 4096 bit 27 tháng 7 2021
Intel Arctic Sound 2T
Xe Graphics
Arctic Sound PCIe 4.0 x16 900 MHz 16 GB, HBM2e, 4096 bit 27 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics
HD Graphics-M (Jasper Lake)
Jasper Lake GT1 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 1 2021
Intel H3C XG310
H3C Graphics
DG1 PCIe 3.0 x16 900 MHz 8 GB, LPDDR4X, 128 bit 11 tháng 11 2020
Intel Iris Xe MAX Graphics
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
DG1 PCIe 4.0 x4 300 MHz 4 GB, LPDDR4X, 128 bit 31 tháng 10 2020
Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2020
Intel Iris Xe Graphics G4
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2020
Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2020
Intel Arctic Sound 2T
Xe Graphics
Arctic Sound PCIe 4.0 x16 900 MHz 16 GB, HBM2e, 4096 bit 30 tháng 8 2020
Intel i815 Graphics
Graphics (IGP)
Solano FSB 133 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 8 2020
Intel Xe DG1-SDV
Xe Graphics
DG1 PCIe 4.0 x16 900 MHz 3 GB, LPDDR4X, 96 bit 30 tháng 8 2020
Intel GMA 950
GMA Graphics-M (GMA 950 IGP)
Calistoga FSB 250 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel Extreme Graphics
Extreme Graphics (IGP)
Brookdale FSB 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel i830M Graphics
Graphics-M (IGP)
Almador FSB 166 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel GMA 950
GMA 950 (Mobile IGP)
Calistoga PCIe 1.0 x16 250 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel GMA 900
GMA Graphics-M (GMA 900 IGP)
Alviso FSB 333 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel i830MG Graphics
Graphics-M (IGP)
Almador FSB 100 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel UHD Graphics G7
HD Graphics-M (Lakefield)
Lakefield GT2 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 5 2020
Intel UHD Graphics G4
HD Graphics-M (Lakefield)
Lakefield GT1 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 5 2020
Intel UHD Graphics P630
HD Graphics-WM (Comet Lake)
Comet Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 5 2020
Intel UHD Graphics P630
HD Graphics-W (Comet Lake)
Comet Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 5 2020
Intel Iris Plus Graphics G7
HD Graphics-M (Ice Lake)
Ice Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 5 2020
Intel UHD Graphics 630
HD Graphics (Comet Lake)
Comet Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 4 2020
Intel UHD Graphics 610
HD Graphics (Comet Lake)
Comet Lake GT1 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 4 2020
Intel UHD Graphics 630
HD Graphics (Comet Lake)
Comet Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 4 2020
Intel Iris Plus Graphics 645
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 10 2019
Intel UHD Graphics
HD Graphics-M (Comet Lake)
Comet Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 21 tháng 8 2019
Intel UHD Graphics
HD Graphics-T (Amber Lake)
Amber Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 21 tháng 8 2019
Intel UHD Graphics
HD Graphics-M (Comet Lake)
Comet Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 21 tháng 8 2019
Intel Iris Plus Graphics G4
HD Graphics-M (Ice Lake)
Ice Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 5 2019
Intel UHD Graphics G1
HD Graphics-M (Ice Lake)
Ice Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 5 2019
Intel UHD Graphics 617
HD Graphics-T (Amber Lake)
Amber Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 11 2018
Intel UHD Graphics 615
HD Graphics-T (Amber Lake)
Amber Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 11 2018
Intel UHD Graphics 620
HD Graphics-M (Whiskey Lake)
Whiskey Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 8 2018
Intel UHD Graphics P630
HD Graphics-W (Coffee Lake)
Coffee Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 24 tháng 5 2018
Intel UHD Graphics P630
HD Graphics-WM (Coffee Lake)
Coffee Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 24 tháng 5 2018
Intel UHD Graphics 610
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018
Intel UHD Graphics 610
HD Graphics (Coffee Lake)
Coffee Lake GT1 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018
Intel UHD Graphics 630
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018
Intel Iris Plus Graphics 655
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018
Intel UHD Graphics 605
HD Graphics-T (Goldmont Plus)
Gemini Lake GT1.5 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 12 2017
Intel UHD Graphics 600
HD Graphics-T (Goldmont Plus)
Gemini Lake GT1 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 12 2017
Intel UHD Graphics 630
HD Graphics (Coffee Lake)
Coffee Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 9 2017
Intel UHD Graphics 630
HD Graphics (Coffee Lake)
Coffee Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 9 2017
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.