Danh sách các card đồ hoạ Intel GMA 950 (Mobile IGP)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel GMA 950
GMA Graphics-M (GMA 950 IGP)
Calistoga FSB 250 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel GMA 950
GMA 950 (Mobile IGP)
Calistoga PCIe 1.0 x16 250 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 8 2020
Intel GMA 950
GMA 950 (Mobile IGP)
Lakeport PCIe 1.0 x16 166 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 6 2005
Intel GMA 950
GMA Graphics-M (GMA 950 IGP)
Lakeport FSB 166 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 5 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.