Danh sách các card đồ hoạ Intel HD Graphics (Rocket Lake)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel UHD Graphics
HD Graphics (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics 730
HD Graphics (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel UHD Graphics 750
HD Graphics (Rocket Lake)
Rocket Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.