Danh sách các card đồ hoạ Intel UHD Graphics (Coffee Lake Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel Iris Plus Graphics 645
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 7 tháng 10 2019
Intel UHD Graphics 610
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018
Intel UHD Graphics 630
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018
Intel Iris Plus Graphics 655
HD Graphics-M (Coffee Lake)
Coffee Lake GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 4 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.