Danh sách các card đồ hoạ Intel HD Graphics (Kaby Lake Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel Iris Plus Graphics 640
HD Graphics-M (Kaby Lake)
Kaby Lake GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 1 2017
Intel Iris Plus Graphics 650
HD Graphics-M (Kaby Lake)
Kaby Lake GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 1 2017
Intel HD Graphics 610
HD Graphics-M (Kaby Lake)
Kaby Lake GT1 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 8 2016
Intel HD Graphics 615
HD Graphics-M (Kaby Lake)
Kaby Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 8 2016
Intel HD Graphics 620
HD Graphics-M (Kaby Lake)
Kaby Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 8 2016
Intel HD Graphics 630
HD Graphics-M (Kaby Lake)
Kaby Lake GT2 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 30 tháng 8 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.