Danh sách các card đồ hoạ Intel HD Graphics (Haswell Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel HD Graphics 4400
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT2 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 9 2013
Intel HD Graphics 4200
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT2 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2013
Intel HD Graphics 4600
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT2 Ring Bus 400 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 5 2013
Intel HD Graphics 5000
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT3 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 5 2013
Intel Iris Graphics 5100
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT3 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 5 2013
Intel Iris Pro Graphics 5200
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT3e Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 27 tháng 5 2013
Intel HD Graphics
HD Graphics-M (Haswell)
Haswell GT1 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 4 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.