Danh sách các card đồ hoạ Intel Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel UHD Graphics
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT1 Ring Bus 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 28 tháng 7 2021
Intel Iris Xe MAX Graphics
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
DG1 PCIe 4.0 x4 300 MHz 4 GB, LPDDR4X, 128 bit 31 tháng 10 2020
Intel Iris Xe Graphics G4
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2020
Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2020
Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Iris Xe Graphics-M (Tiger Lake)
Tiger Lake GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 2 tháng 9 2020

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.