Danh sách các card đồ hoạ Intel HD Graphics (Goldmont Plus)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel UHD Graphics 600
HD Graphics-T (Goldmont Plus)
Gemini Lake GT1 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 12 2017
Intel UHD Graphics 605
HD Graphics-T (Goldmont Plus)
Gemini Lake GT1.5 Ring Bus 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 11 tháng 12 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.