Danh sách các card đồ hoạ Intel HD Graphics (Broadwell Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
Intel HD Graphics
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT1 Ring Bus 100 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 1 2015
Intel HD Graphics 5300
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2014
Intel HD Graphics 5500
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2014
Intel HD Graphics 5600
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT2 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2014
Intel HD Graphics 6000
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT3 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2014
Intel Iris Graphics 6100
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT3 Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2014
Intel Iris Pro Graphics 6200
HD Graphics-M (Broadwell)
Broadwell GT3e Ring Bus 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 5 tháng 9 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.