Danh sách các card đồ hoạ AMD

Lọc theo thế hệ

So sánh

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Instinct MI210
Radeon Instinct
Aldebaran PCIe 4.0 x16 1000 MHz 64 GB, HBM2e, 4096 bit 1 tháng 12 2021
AMD Radeon Instinct MI250
Radeon Instinct
Aldebaran PCIe 4.0 x16 1000 MHz 128 GB, HBM2e, 8192 bit 8 tháng 11 2021
AMD Radeon Pro V620
Radeon Pro
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 4 tháng 11 2021
AMD Radeon RX 7900 XT
Navi III
Navi 31 PCIe 4.0 x16 1800 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 31 tháng 10 2021
AMD Radeon Instinct MI250X
Radeon Instinct
Aldebaran PCIe 4.0 x16 1000 MHz 128 GB, HBM2E, 8192 bit 31 tháng 10 2021
AMD Radeon Pro W6900X
Radeon Pro Mac
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 3 tháng 8 2021
AMD Radeon Pro W6800X
Radeon Pro Mac
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1800 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 3 tháng 8 2021
AMD Radeon Pro W6800X Duo
Radeon Pro Mac
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1800 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 3 tháng 8 2021
AMD Radeon RX 6600
Navi II
Navi 23 PCIe 4.0 x8 1626 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 30 tháng 7 2021
AMD Radeon RX 6600 XT
Navi II
Navi 23 PCIe 4.0 x8 1968 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 30 tháng 7 2021
AMD Radeon RX 6800M
Mobility Radeon (Navi II)
Navi 22 PCIe 4.0 x16 2321 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 28 tháng 7 2021
AMD Radeon RX 6700
Navi II
Navi 22 PCIe 4.0 x16 2200 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 28 tháng 7 2021
AMD Radeon Pro W6600M
Radeon Pro Mobile (W6x00M)
Navi 23 PCIe 4.0 x16 2200 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 8 tháng 6 2021
AMD Radeon Pro W6600
Radeon Pro
Navi 23 PCIe 4.0 x16 2331 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 8 tháng 6 2021
AMD Radeon Pro W6800
Radeon Pro
Navi 21 PCIe 4.0 x16 2075 MHz 32 GB, GDDR6, 256 bit 8 tháng 6 2021
AMD Radeon Vega 6 Mobile
Cezanne (Vega Mobile)
Cezanne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 4 2021
AMD Radeon Vega 6
Cezanne (Vega)
Cezanne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 4 2021
AMD Radeon Vega 7
Cezanne (Vega)
Cezanne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 4 2021
AMD Radeon Vega 7 Mobile
Cezanne (Vega Mobile)
Cezanne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 4 2021
AMD Radeon RX 6700 XT
Navi II
Navi 22 PCIe 4.0 x16 2321 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 3 tháng 3 2021
AMD Radeon Vega 8 Mobile
Cezanne (Vega Mobile)
Cezanne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 1 2021
AMD Radeon Vega 8
Cezanne (Vega)
Cezanne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 1 2021
AMD Radeon Graphics 448SP
Lucienne (Vega Mobile)
Lucienne IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 1 2021
AMD Atari VCS 400 GPU
Console GPU
Banded Kestrel - 300 MHz 4 GB, DDR4, 128 bit 14 tháng 12 2020
AMD Radeon Pro V520
Radeon Pro
Navi 12 PCIe 4.0 x16 1000 MHz 8 GB, HBM2, 2048 bit 1 tháng 12 2020
AMD Radeon Instinct MI100
Radeon Instinct
Arcturus PCIe 4.0 x16 1000 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 16 tháng 11 2020
AMD Xbox Series S GPU
Console GPU
Lockhart - 1565 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 10 tháng 11 2020
AMD Radeon RX 6800 XT
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 28 tháng 10 2020
AMD Radeon RX 6800
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1700 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 28 tháng 10 2020
AMD Radeon R9 A375
All-In-One (Rx 300)
Venus PCIe 3.0 x16 900 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 31 tháng 8 2020
AMD Xbox Series X GPU
Console GPU
Scarlett IGP 1825 MHz 10 GB, GDDR6, 320 bit 30 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A255
All-In-One (Rx 200)
Topaz PCIe 3.0 x8 925 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A260
All-In-One (Rx 200)
Topaz PCIe 3.0 x8 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 8 2020
AMD Radeon RX 6900 XT
Navi II
Navi 21 PCIe 4.0 x16 1825 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 M340
Crystal System (R7 M300)
Opal PCIe 3.0 x8 620 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A360
All-In-One (Rx 300)
Meso PCIe 3.0 x8 900 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 29 tháng 8 2020
AMD Stream Processor
FireStream
R580 PCIe 1.0 x16 594 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 M445
Crystal System (R5 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 920 MHz 4 GB, GDDR5, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 M430
Crystal System (R5 M400)
Jet PCIe 3.0 x8 780 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A240
All-In-One (Rx 200)
Jet PCIe 3.0 x8 1030 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A320
All-In-One (Rx 300)
Jet PCIe 3.0 x8 750 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon Vega 3 Embedded
Picasso (Vega)
Picasso IGP 300 MHz System Shared, System Shared, System Shared 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 A360
All-In-One (Rx 300)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A240
All-In-One (Rx 200)
Oland PCIe 3.0 x8 730 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R7 M350
Crystal System (R7 M300)
Opal PCIe 3.0 x8 725 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Playstation 5 GPU
Console GPU
Oberon IGP 2233 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 M465
Crystal System (R5 M400)
Meso PCIe 3.0 x8 1000 MHz 4 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon RX 5700M
Mobility Radeon (Navi)
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1465 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon R5 A220
All-In-One (Rx 200)
Caicos PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 27 tháng 8 2020
Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.