Danh sách các card đồ hoạ AMD London (HD 7900M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7950M
London (HD 7900M)
Wimbledon MXM-B (3.0) 700 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 4 2012
AMD Radeon HD 7970M
London (HD 7900M)
Wimbledon MXM-B (3.0) 850 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 4 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.