Danh sách các card đồ hoạ AMD Navi (RX Navi Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon RX 5700M
Mobility Radeon (Navi)
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1465 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 29 tháng 8 2020
AMD Radeon RX 5600M
Mobility Radeon (Navi)
Navi 10 PCIe 4.0 x16 1035 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 7 tháng 7 2020
AMD Radeon RX 5300M
Mobility Radeon (Navi)
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1000 MHz 3 GB, GDDR6, 96 bit 13 tháng 11 2019
AMD Radeon RX 5500M
Mobility Radeon (Navi)
Navi 14 PCIe 4.0 x8 1375 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 7 tháng 10 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.