Danh sách các card đồ hoạ AMD All-In-One (HD 7000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7450A
All-In-One (HD 7000)
Caicos MXM-A (3.0) 625 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7470A
All-In-One (HD 7000)
Caicos MXM-A (3.0) 625 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7650A
All-In-One (HD 7000)
Onega MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7470A
All-In-One (HD 7000)
Redwood MXM-A (3.0) 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 5 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7670A
All-In-One (HD 7000)
Turks MXM-A (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 1 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.