Danh sách các card đồ hoạ AMD London (HD 7300M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon HD 7330M
London (HD 7300M)
Robson PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7350M
London (HD 7300M)
Robson PCIe 2.0 x16 500 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012
AMD Radeon HD 7370M
London (HD 7300M)
Robson PCIe 2.0 x16 750 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 7 tháng 1 2012

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.