Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Pro Mac (500 Series)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Pro 570
Radeon Pro Mac (500 Series)
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 5 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro 575
Radeon Pro Mac (500 Series)
Polaris 20 PCIe 3.0 x16 1096 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 5 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro 580
Radeon Pro Mac (500 Series)
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1100 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 5 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro 555
Radeon Pro Mac (500 Series)
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 850 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 5 tháng 6 2017
AMD Radeon Pro 560
Radeon Pro Mac (500 Series)
Polaris 21 PCIe 3.0 x8 907 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 4 2017

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.