Danh sách các card đồ hoạ AMD Radeon Instinct

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon Instinct MI210
Radeon Instinct
Aldebaran PCIe 4.0 x16 1000 MHz 64 GB, HBM2e, 4096 bit 1 tháng 12 2021
AMD Radeon Instinct MI250
Radeon Instinct
Aldebaran PCIe 4.0 x16 1000 MHz 128 GB, HBM2e, 8192 bit 8 tháng 11 2021
AMD Radeon Instinct MI250X
Radeon Instinct
Aldebaran PCIe 4.0 x16 1000 MHz 128 GB, HBM2E, 8192 bit 31 tháng 10 2021
AMD Radeon Instinct MI100
Radeon Instinct
Arcturus PCIe 4.0 x16 1000 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 16 tháng 11 2020
AMD Radeon Instinct MI50
Radeon Instinct
Vega 20 PCIe 4.0 x16 1200 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 18 tháng 11 2018
AMD Radeon Instinct MI60
Radeon Instinct
Vega 20 PCIe 4.0 x16 1200 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 18 tháng 11 2018
AMD Radeon Instinct MI25
Radeon Instinct
Vega 10 PCIe 3.0 x16 1400 MHz 16 GB, HBM2, 2048 bit 27 tháng 6 2017
AMD Radeon Instinct MI6
Radeon Instinct
Ellesmere PCIe 3.0 x16 1120 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 12 tháng 12 2016
AMD Radeon Instinct MI8
Radeon Instinct
Fiji PCIe 3.0 x16 1000 MHz 4 GB, HBM, 4096 bit 12 tháng 12 2016

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.