Danh sách các card đồ hoạ AMD Crystal System (Rx M300)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
AMD Radeon R6 M335DX
Crystal System (Rx M300)
Jet IGP 955 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 12 2015
AMD Radeon R6 M340DX
Crystal System (Rx M300)
Jet IGP 955 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 12 2015
AMD Radeon R8 M350DX
Crystal System (Rx M300)
Jet IGP 955 MHz System Shared, System Shared, System Shared 12 tháng 12 2015
AMD Radeon R8 M365DX
Crystal System (Rx M300)
Meso IGP 900 MHz System Shared, System Shared, System Shared 3 tháng 6 2015

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.